Nyheter

21 apr. 2017 13:35
Järnvågen och SANDVIK AB har tecknat ett nytt leveransavtal gällande tekniska konsulttjänster inom områdena mek, el, automation och maskinsäkerhet. Avtalet innebär leverans av ca 25 årsarbeten per år under 3 år. För att möta den ökade efterfrågan behöver vi förstärka vår organisation med ett antal nya medarbetare inom samtliga områden.